Vilka riktlinjer för arbetskläder finns inom vården?

Arbetsmiljölagen och Socialstyrelsen föreskriver att arbetskläder ska vara tvättbara i 60 grader och bytas varje dag om smittorisk förekommer.

Byxor och kortärmad tröja är vanligast men inte enda alternativet. Arbetsgivaren bekostar arbetskläder och tvätt. Undantag från föreskrifterna finns inom personlig assistans där privata kläder får användas.

Arbetsmiljölagen reglerar arbetskläder inom vård och omsorg och Socialstyrelsen kommer med föreskrifter och allmänna råd. Patientsäkerhetslagen, Patientlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen reglerar också vissa rutiner för hygien inom vården.

Arbetskläder för vård och omsorg ska normalt utgöras av byxor och en kortärmad tröja. Hel dräkt och klänning är alternativ där det fungerar eller är lämpligast. När andra skyddskläder är nödvändigt, till exempel förkläden, ska även detta bekostas av arbetsgivaren.

Riktlinjer för både patienternas och personalens skull

Regler och riktlinjer för hygien inom vård och omsorg finns där för både personalens och patienternas skull. Du som personal ska inte riskera att bli sjuk på din arbetsplats och smitta ska försöka förhindras. Att kläderna ska vara tvättbara i 60 grader är av stor betydelse för vissa mikroorganismer som inte dör vid endast 40 grader.

Som patient på ett sjukhus ska du heller inte riskera att få någon mer sjukdom än den du eventuellt kommer dit för att få hjälp med.

Gäller riktlinjerna i både offentlig och privat verksamhet?

Även privata vårdcentraler, boenden och till exempel hemtjänstföretag ska följa föreskrifter och riktlinjer i lagar och från Socialstyrelsen. Även om du besöker en privat vårdcentral eller bor på ett privat särskilt boende ska personalen följa riktlinjerna för arbetskläder.

Hur anmäler man att riktlinjerna inte följs?

I första hand bör du göra verksamheten i fråga uppmärksam på problemet, oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet. Man kan också vända sig till Patientnämnden i regionen och göra en anmälan hos dem. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att verksamheter efterlever reglerna men det är endast i särskilda fall som man kan vända sig direkt dit som privatperson.

Undantag inom personlig assistans

Personlig assistans är en verksamhet som är undantagen från reglerna gällande arbetskläder som nämnts i inledningen. Här arbetar en assistent i någons hem och följer ofta med på aktiviteter, nöjen eller till brukarens arbetsplats. En personlig assistent flyttar sig vanligtvis heller inte mellan olika brukare eller patienter, vilket gör att den generella smittorisken är mindre än på ett boende eller ett sjukhus.

Det är inte förbjudet att följa riktlinjerna inom personlig assistans, men det är inte aktuellt i de flesta fall. Om det behövs skyddsutrustning vid viss personlig vård ska arbetsgivaren bekosta detta. Det kan gälla förkläden, munskydd eller handskar vid rengöring av vissa hjälpmedel och väldigt patientnära vård där smittorisken är hög.

Undantag för vissa typer av kläder

Det är inte alla kläder som omfattas av riktlinjerna. Underkläder, strumpor och skor ska du oftast bekosta själv. I vissa fall då smittorisken är särskilt hög finns dock krav på att personalen även ska använda underkläder av en viss typ. Detta i första hand för att man ska kunna försäkra sig om att de tvättas varje dag och klarar 60 grader. Detta gäller endast under mycket speciella förhållanden.

Arbetskläder och privata kläder får inte blandas medan du jobbar i verksamheten men undantag görs för huvudduk eller slöja samt för kortärmad undertröja, underkläder, strumpor och skor. Du får heller inte använda dina arbetskläder hemma utan de ska hållas på arbetsplatsen.

Riktlinjer för bra handhygien

Bra handhygien är viktigt för alla och här får du några tips som är användbara oavsett vad du jobbar med.

  • Använd inte smycken på händerna – det riskerar sämre desinfektion
  • För full effekt ska handsprit gnidas in tills händerna känns torra
  • Naglarna ska hållas kortklippta

Källor:
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/
https://www.ivo.se/for-privatpersoner/om-patientnamnden/
https://www.kommunal.se/arbetsklader

Lämna ett svar