Vad är serigrafi?

Serigrafi är en grafisk teknik för att skapa tryck. Tekniken kallas också för screentryck eller genomtryck.

Serigrafi har sina rötter i det medeltida schablonmålandet och tekniken utvecklades till sin moderna form på 1800-talet. Den blev populär inom konsten på 1940-talet i USA och intresset spred sig då snabbt även till Europa.

Hur görs serigrafi?

Serigrafi går att göra som fyrfärgstryck, men man trycker en färg i taget. För trycket krävs en skärm för varje färg. Skärmen är en väv som spänts upp. Den är täckt med gelatin eller lim på de delar som inte ska ge något avtryck, för att hindra färgen från att gå igenom där.

När trycket ska göras används en skärm och en färg i taget. Skärmen läggs på ett tryckpapper (eller ibland på ett annat material, till exempel tyg) och färgen trycks genom det med hjälp av en rakel. En rakel är ett särskilt verktyg som är en form av stålkniv eller stålband.

Göra serigrafi hemma?

Är det möjligt att göra screentryck hemma? Absolut! En enklare form av serigrafi kan du skapa hemma. Det du behöver ha koll på är hur du beskiktar ramen, belyser den, hur själva trycket går till, och hur du rengör ramen efteråt.

Instruktioner finns i den här youtube-videon:

Popkonst och serigrafi

På 1960-talet utvecklades en bättre teknik som gjorde att alla sorters bilder kunde överföras med hjälp av serigrafi. Det blev möjligt genom att ett lim som var fotografiskt känsligt utvecklades. Med hjälp av denna nya teknik fick serigrafin nya möjligheter, vilket bland annat popkonsten utnyttjade. Det blev lättare att använda sig av tidigare konstverk, göra manipulationer av dem, använda dem som bildcitat eller liknande. En av de mest kända personerna som använt sig av tekniken är Andy Warhol, som är en av popkonstens giganter. I sina verk använde han sig ofta av kända bilder, till exempel seriefigurer, bilder av kända personer eller annonser. Han upprepade gärna samma bild flera gånger med förändringar. Exempel på det är hans verk med soppburkar och bilderna av Marilyn Monroe.

Mer om serigrafins historia

Att använda sig av schabloner för att göra tryck är inget nytt. Redan på medeltiden blev det populärt, genom de väggmålningar som skapades då. Serigrafin är en mer avancerad form av schablontryck, men den utgår från samma principer.

I början av 1900-talet användes serigrafin framförallt för att kunna trycka tapeter och göra mönster på textil. Tekniken kunde också användas för att skapa annonser.

Metoden fick ett uppsving på 1960-talet när den utvecklats ytterligare och blivit något som många konstnärer använde sig av. Den var betydligt billigare att använda än alternativen, och det gjorde att den användes även i andra sammanhang. På 1960-talet fanns starka politiska rörelser som ville nå ut med sitt budskap och 68-rörelsen använde sig gärna av serigrafin. Det var lätt att lära sig och bland de politiskt engagerade fanns konstnärer som kunde skapa motiven.

Även längre fram har screentrycket spelat roll för politiska rörelser, till exempel har metoden använts av sociala rörelser i Amerika och Afrika på 1970-talet. På 1980-talet var det en metod som AIDS-aktivister tog till sig och idag används den bland annat Occupy Wall Street och Black Lives Matter.

Mötet mellan konst och politik

Metodens politiska historia gör att konstnärer som idag använder sig av serigrafi gör det i det sammanhanget. De ser sig inte bara som konstnärer utan också som aktivister. De tilltalas precis som sina föregångare både av metodens estetiska kvaliteter och att det går att skapa konst som blir tillgänglig. Bland nutida konstnärer som använder sig av seigrafi eller screentryck finns Banksy, Shephard Fairey och Nina Chanel Abney.

Källor:
https://0-www.ne.se.www.gotlib.goteborg.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/serigrafi
https://0-www.ne.se.www.gotlib.goteborg.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/andy-warhol
https://www.grafikenshus.se/kunskap/screentryck/
https://www.grafikenshus.se/kunskap/screentryck/fordjupande-artikel-1/

Lämna ett svar